فرم ثبت نام چالش هوش مصنوعی
  • لطفا نیازهای فناورانه‌ای که میخواهید به آن پاسخ دهید را انتخاب نمایید (انتخاب چند نیاز به صورت همزمان نیز امکان پذیر می باشد)