برنامه ها و رویدادهای نوآوری باز

نوآوری باز در یک جمله یعنی استفاده از ظرفیت های «خارج از سازمان» برای شتاب دادن به نوآوری های «داخل سازمان». به عبارت دیگر نوآوری باز الگویی است که به شرکت‌ها توصیه می‌کند تا همان مقدار که به ایده‌های داخلی شرکت بها می‌دهند، به ایده‌هایی که در دنیای بیرون از شرکت وجود دارند نیز اهمیت داده تا از این طریق در زمان کوتاه تر و با ریسک کمتر، به منافع بیشتری دست یابند. به عنوان مثال سازمانها می‌توانند به جای هزینه کرد طولانی مدت و پر ریسک در فناوری‌های نو، دیگر شرکتهای فناور یا محققینی را از خارج از سازمان به کار گیرند که بخش یا تمامی از فرایند توسعه فناوری را مستقلاً به پیش بردند اما قادر به تجاری‌سازی و یا گسترش آن نبوده اند.

این الگوی نوآوری می‌تواند در جنبه‌های مختلفی از فعالیت سازمان ها، همچون به کارگیری مدلها و زمینه های جدید کسب و کار، توسعه فناوریهای نو، تحقیق و توسعه، بهبود فرآیند، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول و غیره اجرا شود.به همین دلیل امروزه در دنیا به طور وسیعی شاهد نوآوری هایی هستیم که سازمان ها، نه صرفا از فرآیندهای داخلی بلکه با اهرم نمودن قابلیتهای خارج از سازمان، محقق میسازند.

از متداول ترین بسترهای تحقق این امر، «رویدادهای نوآوری باز» می باشد. این رویدادها در قالب برنامه های یک تا چند روزه، زمینه‌ای را فراهم می سازد تا عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نوآوری در یک زمان کوتاه، نسبت به ارائه توانایی‌های خود و یا متقابلا بیان نیازهای خود اقدام نمایند.رویدادهای نوآوری باز در قالب های مختلفی برگزار می شود، شامل رویداد های عرضه محور (Pitch)، رویدادهای تقاضا محور (Reverse Pitch)، رویدادهای چالش محور، و غیره.دهمچنین امروزه بسترهایی در فضای مجازی و محیط آنلاین برای تلاقی هرچه بیشتر عرضه و تقاضای نوآوری ایجاد شه است که از مهمترین آنها می توان به Inocentive اشاره نمود.

برخی سوابق شرکت راهبر سیستم دانش در برگزاری رویدادهای نوآوری باز به شرح زیر می باشد:

* * * *

رویداد پیمایش نوآوری

افتتاحیه طرح پایلوت رصد نوآوری در سطح 3000 بنگاه­ها در کشور؛ در حوزه­هایی چون ICT، نفت و گاز، مواد و نانو و غیره. این طرح در قالب مشارکت با پژوهشکده علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف انجام پذیرفته است.

رویداد چالش آب

رویدادی بین­المللی با مشارکت بنیاد WetSkills هلند و دانشگاه صنعتی شریف؛ به مدت 2 هفته؛ به منظور ارائه راه­کارهای مفهومی برای 5  چالش آب در کشور ایران توسط 5 تیم مشترک ایرانی- هلندی.

استارتاپ دموی دوم گاز

افتتاحیه طرح پایلوت رصد نوآوری در سطح 3000 بنگاه­ها در کشور؛ در حوزه­هایی چون ICT، نفت و گاز، مواد و نانو و غیره. این طرح در قالب مشارکت با پژوهشکده علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف انجام پذیرفته است.

استارتاپ دموی سوم گاز

رویدادی بین­المللی با مشارکت بنیاد WetSkills هلند و دانشگاه صنعتی شریف؛ به مدت 2 هفته؛ به منظور ارائه راه­کارهای مفهومی برای 5  چالش آب در کشور ایران توسط 5 تیم مشترک ایرانی- هلندی.