فرم دعوت به همکاری

ضمن تشکر از تکمیل فرم درخواست شغل زیر، تقاضا داریم کلیه فیلدهای اطلاعاتی را پر کنید. خالی ماندن فیلدها تاثیر منفی در ارزیابی خواهد داشت. در انتها رزومه خود را ضمیمه فرمایید.

1اطلاعات پایه
2تجربیات
3فوق برنامه
4مهارتها
5سایر موارد
  • 1) اطلاعات عمومی خود را در جداول زیر وارد نمایید. شماره ثابت برای محل سکونت موقت و دائم ارائه شود.
  • YYYY slash MM slash DD
  • مشخصات محل سکونت موقت (خوابگاه):
  • مشخصات محل سکونت دائم (منزل):
  • 2) اطلاعات تحصیلی خود را وارد نمایید.
  • مقطع کارشناسی:
  • مقطع کارشناسی ارشد:
  • مقطع دکتری:
  • 3) سه مورد اصلی از سوابق شغلی خود را به طور کامل معرفی کنید و شماره تماس سازمان مربوطه را ارایه کنید: