فرم دعوت به همکاری

ضمن تشکر از تکمیل فرم درخواست شغل زیر، تقاضا داریم کلیه فیلدهای اطلاعاتی را پر کنید. خالی ماندن فیلدها تاثیر منفی در ارزیابی خواهد داشت. در انتها رزومه خود را ضمیمه فرمایید.

1 اطلاعات پایه
2 تجربیات
3 فوق برنامه
4 مهارتها
5 سایر موارد
  • 1) اطلاعات عمومی خود را در جداول زیر وارد نمایید. شماره ثابت برای محل سکونت موقت و دائم ارائه شود.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • مشخصات محل سکونت موقت (خوابگاه):
  • مشخصات محل سکونت دائم (منزل):
  • 2) اطلاعات تحصیلی خود را وارد نمایید.
  • مقطع کارشناسی:
  • مقطع کارشناسی ارشد:
  • مقطع دکتری:
  • 3) سه مورد اصلی از سوابق شغلی خود را به طور کامل معرفی کنید و شماره تماس سازمان مربوطه را ارایه کنید: