همرسانی و تجاری سازی فناوری

همرسانی و بروکری فناوری فرآیندی است که طی آن دو طرف عرضه و تقاضای فناوری، توسط عامل همرسانی به یکدیگر متصل می شوند.

در یک سوی این فرایند، نیازهای فناورانه شرکت ها و صنایع شناسایی و تحلیل شده و در سوی دیگر، قابلیت‌های فناوران و عرضه کنندگان فناوری بررسی و اعتبارسنجی می شود.  آنگاه از طریق تطبیق ابعاد فنی و عملکردی «فناوری» با «نیاز» و ایجاد ادبیات مشترک میان دو طرف عرضه و تقاضا، همرسانی محقق میگردد.

شرکت راهبر سیستم دانش از سال ۱۳۹۶ به عنوان عامل همرسانی فناوری فعالیت می نماید و این خدمت را در دو جریان مستقل و سازمانی ارائه میدهد.

جریان مستقل عبارت است از اجرای پروژه‌های هم رسانی بر اساس سفارش شرکتهای نیازمند فناوری؛ همچنین جریان سازمانی عبارت است از فعالیت به عنوان عامل همرسانی برخی سازمان های متولی فناوری و نوآوری؛  شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت ملی گاز ایران، و شبکه تبادل فناوری.

* * * *

آیروژل

عایق حرارتی درتجهیزات انتقال سیالات 

  • متقاضی: مجتمع گازی پارس جنوبی 

قطعه نهایی پوشش یافته و سنگ خورده، آماده نصب - Copy-min

پوشش دهی گیت شیردروازه ای

اعمال پوشش آلیاژی مقاوم به سایش 

  • متقاضی: توسعه و نوسازی صنایع گداختار 

پکیج شیرین‌ساز گاز ترش

حذف ترکیبات سولفیدی از گاز طبیعی به کمک نانوکاتالیست‌ها 

  • متقاضی: شرکت توسعه پترو ایران کیش

پوشش دهی پره توربین HVOF

اعمال پوشش آلیاژی مقاوم به سایش 

  • متقاضی: شرکت توربین سیستم کاوشگر ویستا

ساخت دمنده‌های گریز از مرکز

بازیافت گوگرد مایع از گازهای اسیدی حاصل از گاز ترش 

  • متقاضی: شرکت ملی گاز ایران 

دستگاه سطح سنج مخازن گاز

تجهیزی دقیق برای سنجش میزان ارتفاع ذخیره مخازن 

  • متقاضی: شرکت ملی گاز ایران

1280px-Jet_engine_blades_simulation-min

شبیه سازی رفتار کنترلی شیرها و تحلیل مکانیکی بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی

  • متقاضی: شرکت پترو سازه میهن