چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری 10 و 11 آذر ماه 1399 برگزار خواهد شد. باتوجه به موضوع محوری کنفرانس امسال، یعنی “موردنگاری تجربیات شرکت‌ها و سازمان های نوآور ایرانی” نشر الگونگار پیشرفت با سابقه تولید چندین اثر در زمینه موردنگاری شرکتهای نوآور به عنوان یکی از داوران، با این کنفرانس همکاری خواهد نمود.
همچنین به منظور آشناسازی نویسندگان مقالات با روشهای موردنگاری، تجربیات این انتشارات در وبینار آموزشی مورد نگاری که در تاریخ 2 مهر 1399 برگزار میشود توسط مدیر مسئول نشر الگونگار ارائه خواهد شد. علاقه مندان میتوانند جهت حضور در وبینار با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایند.