کارگاه های آموزشی

به منظور آشنایی شرکتها‌ از شرایط اخذ گواهی دانش بنیان، شناخت پارامترهای مهم در احراز صلاحیت، و نیز نحوه طی فرایند ثبت درخواست تا ارزیابی، شرکت راهبر سیستم با مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده ارایه آموزش در قالب کارگاه های آموزشی جمعی در پارکهای فناوری، شهرک های صنعتی، مراکز رشد، دانشگاه ها، شتابدهنده ها، هلدینگ و صنایع بزرگ می‌باشد.

این کارگاه‌ها شامل توضیح کامل ضوابط و نحوه ثبت‌نام و ارزیابی شرکت‌های متقاضی، معرفی برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت عمومی و معرفی اختصاصی برخی از مهمترین حمایت ها از جمله سربازی، بیمه و مالیات خواهد بود که به همراه پرسش و پاسخ توسط کارشناسان مورد تایید مرکز شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود.

جهت ارایه درخواست این کارگاه ها طبق شرایط فوق، درخواست خود را با شماره تماس شرکت در میان بگذارید.

* * * *
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی شرکت دانش بنیان: الزامات و مزایا

  • ثبت نام و ارزیابی شرکت های دانش بنیان

  • دسته بندی شرکت های دانش بنیان

  • حمایت ها و معافیت ها در حوزه کسب و کار

  • تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان؛ الزامات و حمایت ها

  • مراحل ارزیابی شرکت های دانش بنیان

  • آشنایی با مزایا و ظرفیت های قانونی استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری خوزستان

  • آشنایی با قوانین و مقررات شرکت شهرک های صنعتی

  • پرسش و پاسخ

کارگاه آموزشی ساز و کار اخذ گواهی دانش بنیان و بررسی حمایت ها از شرکت های دانش بنیان

  • ثبت نام و ارزیابی شرکت های دانش بنیان

  • حمایت ها و معافیت ها در حوزه کسب و کار