کارگاه دوم و سوم طرح پتانسیل سنجی دانش بنیان

در ادامه پروژه پتانسیل سنجی دانش بنیان شرکت شهرک های صنعتی استان البرز، پس از برگزاری وبینار آشنایی با فرایند‌های ارزیابی و حمایت‌های دانش بنیان، کارگاه آموزشی ثبت نام در سایت معاونت علمی ریاست جمهوری توسط آقای مهندس زارع سرارزیاب معاونت علمی در تاریخ 4 اسفند برگزار شد. در این کارگاه به صورت آنلاین و عمومی مراحل ثبت نام برای ارزیابی دانش بنیان به صورت گام به گام ارائه گردید و تعدادی از شرکت ها در پایان این کارگاه وارد فرایند ارزیابی دانش بنیان شدند. شرکت هایی که تاکنون موفق به ثبتنام نهایی و ارسال درخواست ارزیابی نشده اند، میتوانند در صفحه پرسش و پاسخ سوالات خود را مطرح نمایند. همچنین فیلم کارگاه ثبتنام در پایان این صحفه آمده است.

 مرحله بعد پس از ثبت نام و ارسال درخواست ارزیابی، تکمیل پرسشنامه ارسالی از سمت معاونت علمی ریاست جمهوری است. از آنجایی که نحوه تکمیل این پرسشنامه تاثیر زیادی در انتقال عمق دانش موجود در شرکت داشته و در نتیجه ارزیابی بسیار موثر است، کارگاهی برای توضیح معیارهای تفصیلی در ارزیابی شرکت های دانش بنیان برگزار میگردد. در این کارگاه معیارهایی که در حوزه های مختلف سردبیری برای ارزیابی شرکت ها مدنظر قرار گرفته می‌شود، به طور کامل تشریح شده تا شرکت ها آگاهی لازم برای معرفی کامل محصولات خود داشته باشند.