کارگاه شرایط و الزامات دانش بنیان

در این کارگاه توضیحات کامل درباره شرایط و الزامات دانش بنیان شدن شرکت ها ارائه میشود. در پایان این کارگاه شرکت ها توانایی این را دارند که تشخیص بدهند چه محصولی از آنها پتانسیل دانش بنیان شدن را دارد. همچنین در انتهای این سمینار فرصت پرسش و پاسخ نیز برای حاضرین وجود خواهد داشت.

برای ثبت نام در کارگاه فرم زیر را تکمیل بفرمایید.